mobil 3

Redovisningstjänster

Vi är en engagerad redovisningsbyrå som erbjuder ett brett utbud av tjänster inom redovisning och annan ekonomihantering. Vi är del av SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och arbetar enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Vi ser till att våra kunders redovisning löper friktionsfritt. Vi håller ordning, hanterar dagliga rutiner, ser till att löner, skatter och avgifter är korrekta och att de betalas i tid.
Vårat mantra är att våra kunder skall känna att de lever nära sin ekonom. Vi följer resultat månadsvis och ger våra kunder kontinuerlig uppföljning med rapporter fram till färdigt årsbokslut.

• Upplägg och förenkling av rutiner.
• Löpande bokföring / administration.
• Lönehantering / kontrolluppgifter.
• Redovisning av skatter, avgifter och moms.
• Kontakt med myndigheter.
• Balans & resultat, likviditet och nyckeltal.
• Uppföljning.
• Årsbokslut.
• Deklarationer.
• Budget.
• Bolagsbildning.
• Rådgivning.
Sara på Redovisningsbyrån SAREKO Redovisning i Lerum hjälper små- & medelstora företag med redovisningstjänster så som bokföring, budget, deklaration mm

Välkommen att kontakta mig
sara@sarekoredovisning.se
070-400 10 83

Genom åren har vi fått många bra kontakter som kan vara till nytta för våra kunder.

• Revision • Skattefrågor • Personalfrågor • Försäkringsfrågor • Affärsjuridik.